W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu generacji statystyk odwiedzin oraz dostosowania wyglądu strony do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w opcjach programu.

 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Dane techniczne

A. Pompy ciepła SAN (najtańsze)

 1. WYPOSAŻENIE POMP CIEPŁA SAN
  • sprężarkę spiralną scroll na czynnik R404a
  • grzałkę karteru sprężarki scroll
  • parownik płytowy ze stali nierdzewnej AISI 316 lutowany miedzią
  • skraplacz płytowy ze stali nierdzewnej AISI 316 lutowanej miedzią
  • obudowę stalową malowaną proszkowo
  • sterownik mikroprocesorowy programowalny
  • wejścia, wyjścia wody i glikolu - rury miedziane
  • automatykę chłodniczą: filtr, wziernik, zawór elektromagnetyczny, mechaniczny zawór rozprężny, presostat podwójny
  • aparaturę łączeniową i zabezpieczającą: styczniki, zabezpieczenia termiczne, kontroler faz itp.
  • izolacje cieplne i dźwiękochłonne
  • pompę dolnego źródła (pompuje roztwór glikolu - typy SW)
  • pompę górnego źródła (pompuje wodę do zbiornika CWU i CO)
 2. TABELA  DANYCH  TECHNICZNYCH
  Tabela danych technicznych pomp SAN SW - pobierz pdf          

B. Pompy ciepła HOX (maksymalne COP)

 1. WYPOSAŻENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW POMP CIEPŁA HOX
  Seria ECONOMY zawiera:
  • sprężarkę spiralną scroll na czynnik R407c do aplikacji grzewczych
  • grzałkę karteru sprężarki scroll
  • parownik płytowy ze stali nierdzewnej AISI 316 lutowany miedzią
  • skraplacz płytowy ze stali nierdzewnej AISI 316 lutowanej miedzią
  • obudowę stalową malowaną proszkowo
  • sterownik mikroprocesorowy programowalny
  • wejścia, wyjścia wody i glikolu - rury miedziane
  • automatykę chłodniczą: filtr, wziernik, zawór elektromagnetyczny, elektroniczny zawór rozprężny, presostat podwójny
  • aparaturę łączeniową i zabezpieczającą: styczniki, zabezpieczenia termiczne, kontroler faz itp.
  • izolacje cieplne i dźwiękochłonne
  Seria STANDARD zawiera:
  • elementy z serii ECONOMY
  • pompę dolnego źródła (pompuje roztwór glikolu - typy SW lub wodę ze studni, jeziora typy WW)
  • pompę górnego źródła (pompuje wodę do zbiornika CWU i CO)
  • aparaturę łączeniową i zabezpieczającą powyższych pomp
  Seria PREMIUM zawiera:
  • elementy z serii STANDARD
  • zawory kulowe na wszystkich przyłączach wejście/wyjście pompy ciepła
  • aparatuę łączeniową i zabezpieczającą grzałki biwalentnej
        W obiegu dolnego źródła
  • filtr siatkowy
  • zawory odcinające przed i za filtrem
        W obiegu górnego źródła
  • odpowietrznik
  • grzałkę szczytową biwalentną
  • termostat grzałki szczytowej z resetem
  • zawór trójdrogowy przełączający wodę między zbiornikami CWU / CO
  • wyłącznik zaniku przepływu w gónym źródle
  Wersja PREMIUM to rozwiązanie "wszystko w jednym" minimalizujące ilość połączeń hydraulicznych i elektrycznych poza pompą ciepła. Zalecane w małych pomieszczeniach i tam gdzie inwestor nie życzy sobie "plątaniny" przewodów, rur, kabli elektrycznych w pomieszczeniu węzła cieplnego.

  Powyższe serie występują w dwóch typach:
  SW (glikol-woda) – zaprojektowane do pobierania ciepła z kolektorów gruntowych poziomych i pionowych, glikolowych. Dane techniczne w tabelach podane dla S0W35 tj. glikol na wlocie do pompy 0°C, woda ogrzana na wylocie 35°C. Roztwór wodny glikolu propylenowego o stężeniu 33% V/V (objętościowym).
  WW (woda-woda) – zaprojektowane do pobierania ciepła ze studni, jezior, stawów itp. Dane techniczne w tabelach podane dla W10W35 tj. woda na wlocie do pompy 10°C, woda ogrzana na wylocie 35°C.

 2. PRZELICZANIE PARAMETRÓW DLA INNYCH PUNKTÓW PRACY
  Typy pomp ciepła SW – linie różowe; Typy pomp ciepła WW – linie niebieskie.

  A. Moc grzewcza pompy ciepła
  Gdy pompa ciepła ma produkować wodę inną niż 35°C to z rys. 1 odczytujemy współczynnik "K" dla tej temperatury i mnożymy x "Moc grzewcza (S0W35) dla wody na wyjściu 35°C" (w TABELI DANYCH TECHNICZNYCH).

  Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

  Pobierz odtwarzacz Adobe Flash  B. COP sprężarki

  Gdy pompa ciepła ma produkować wodę inną niż 35°C to z rys. 2 odczytujemy współczynnik "C" dla tej temperatury i mnożymy x "COP grzewcze sprężarki (S0W35) gdy woda na wyjściu ma 35°C" (w TABELI DANYCH TECHNICZNYCH).

  Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

  Pobierz odtwarzacz Adobe Flash  C. Moc elektryczna sprężarki
  Moc elektryczną sprężarki gdy pompa produkuje wodę inną niż 35°C wyliczamy dzieląc wynik z podpunktu A/B=C.

  D. Wydajność chłodnicza sprężarki
  Wydajność chłodniczą sprężarki gdy pompa produkuje wodę inną niż 35°C wyliczamy odejmując wyniki z podpunktu A-C=D.

  E. COP pompy ciepła
  COP pompy ciepła gdy pompa produkuje wodę inną niż 35°C wyliczamy dzieląc wynik z podpunktu A przez wynik sumy z podpunktu C i mocy elektrycznych pomp obiegowych dolnego i górnego źródła odczytanych z poniższej tabeli. A/(C+P1+P2) = E

  Moce elektryczne pomp obiegowych dolnego i górnego źródła w pompach ciepła HOXTERM
  Model
  pompy ciepła
  Pompa dolnego
   źródła - I bieg
  Pompa ładująca górnego
   źródła - I bieg
    P1 [W] P2 [W]
  Hox 6sw 170 42
  Hox 7sw 170 42
  Hox 8sw 150 42
  Hox 9sw 180 56
  Hox 11sw 190 58
  Hox 13sw 300 65
  Hox 16sw 370 125
  Hox 19sw 475 130
  Hox 27sw 520 190
  Hox 34sw 720 260
  Hox 41sw 800 340
  Hox 8ww 130 42
  Hox 9ww 140 56
  Hox 10ww 145 58
  Hox 13ww 270 65
  Hox 15ww 280 125
  Hox 18ww 320 130
  Hox 21ww 340 190
  Hox 27ww 430 260
  Hox 37ww 470 340
  Hox 47ww 720 330
  Hox 57ww 770 360
                                                                                                                                                            Tabela 1

  Pompy ciepła są fabrycznie różnie wyposażane. Mają pompy obiegowe dolnego i górnego źródła lub tylko jedną z nich lub wcale. Z reguły pompa dolnego źródła jest mocniejsza niż górnego źródła stąd jej pobór mocy jest bardziej znaczący. Dla zakresów gdzie występują pompy obiegowe jednofazowe i trójfazowe te ostatnie są bardziej oszczędne. Stąd niecelowe jest porównywanie współczynników COP pomp ciepła różnych producentów bez znajomości ich wyposażenia dla różnych punktów pracy pompy ciepła lub względem COP samej sprężarki. Pobór mocy przez sterownik, elementy automatyki układu chłodniczego i aparaturę łączeniową jest pomijalny.
  Z rys. 2 wyraźnie wynika, że elementem rozstrzygającym o sprawności pracy układu grzewczego z pompą ciepła (maksymalizacja COP) jest ZAWSZE takie zaprojektowanie układu by woda zasilająca obieg grzewczy miała możliwie najniższą temperaturę a dolne źródło możliwie najwyższą. Ogrzewanie podłogowe zasilane wodą 27°C a wodą 42°C dostarczaną przez pompę ciepła to rozwiązania różniące się o ok. 1/3 ceny w późniejszych kosztach eksploatacyjnych .

 3. TABELA  DANYCH  TECHNICZNYCH
  Tabela danych technicznych pomp HOX SW - pobierz pdf          

  Tabela danych technicznych pomp HOX WW - pobierz pdf         

  Rekomendujemy dla modeli pomp ciepła HOX SW z przyłączami wyróżnionymi żółtym tłem w "Tabeli danych technicznych pomp HOX SW" przewymiarowanie o jeden rozmiar rurociągów dolotowych i wylotowych glikolu względem średnic przyłączy w pompie ciepła. Przewymiarowanie to należy zastosować gdy długość między rozdzielaczem kolektora gruntowego a pompą ciepła liczona wzdłuż tych rurociągów jest równa lub większa od 10 m.

 4. SPRĘŻARKA SCROLL
  W naszych pompach ciepła stosujemy sprężarki scroll gdzie sprężanie par czynnika chłodniczego odbywa się między dwoma spiralami- jedną orbitującą i drugą nieruchomą. Zasadę działania takich spiral przedstawia krótki film instruktażowy ( wersja ang.):
  http://www.youtube.com/watch?v=lRHkzSdjcFE&feature=related

  Zaletą sprężarek scroll względem tradycyjnych sprężarek tłokowych jest minimalna ilość ruchomych względem siebie części czyli wycierających się w czasie i wyższe uzyskiwane współczynniki COP szczególnie dla wyższych wartościach temperatur skraplania czyli w typowych aplikacjach pomp ciepła. Stąd ok. 10 lat temu zaniechano stosowania sprężarek tłokowych w pompach ciepła. Jednak sprężarki spiralne mają stałą wartość objętościowego współczynnika sprężania (objętość gazu zasysanego do objętości gazu wytłaczanego). Jest to ich cecha konstrukcyjna związana z wymiarami spiral i zmniejszaniem się objętości między nimi w cyklu sprężania. Stąd dla różnych warunków pracy sprężarek projektuje się inaczej spirale. Inne są dla zakresów chłodniczych nisko- i średnio- temperaturowych inne dla zastosowań klimatyzacyjnych i inne spirale dla naszych warunków grzewczych. Stąd w celu uzyskania wysokich sprawności pracy pompy ciepła nie należy stosować sprężarek klimatyzacyjnych w aplikacjach grzewczych – co jest rozwiązaniem czasem praktykowanym (tańszym) ale z niekorzyścią dla inwestora. Dlatego Copeland wprowadził zupełnie oddzielną serię sprężarek scroll (modele ZH) tylko dla aplikacji grzewczych. Dobrano tu wartości sprężu, punkt pracy silnika itd. dla warunków typowych dla ogrzewania domów uzyskując optymalizację pracy pompy ciepła. Zależność tą widać w poniższej tabeli.

  COP grzewcze dla R 407C "punkt rosy", Temp skraplania = 41°C

  Temperatura parowania °C

  -5

  -3

  -1

  1

  3

  5

  Sprężarka grzewcza ZH

  4.06

  4.29

  4.54

  4.79

  5.05

  5.31

  Sprężarka klimatyzacyjna ZR

  3.73

  4.00

  4.28

  4.58

  4.91

  5.26

                                                                                                                                                            Tabela 2

                                                                        Spirale sprężarki Scroll

 5. ELEKTRONICZNY  ZAWÓR  ROZPRĘŻNY
  Wyposażamy nasze pompy ciepła w elektroniczne zawory rozprężne rezygnując z tradycyjnych mechanicznych. Zawory elektroniczne mają tą przewagę, że są dużo bardziej elastyczne w działaniu od mechanicznych, regulują przegrzanie czynnika w dużo szerszym zakresie wydajności tj. od 10% -100% wydajności nominalnej. Wymagają mniejszego przegrzania co oznacza lepsze wypełnienie parownika czynnikiem czyli zwiększenie jego powierzchni czynnej i zmniejszenie różnicy temperatur miedzy mediami w parowniku (wzrost COP). Dodatkowo zawory elektroniczne bardziej czule reagują na zmiany parametrów ciśnienia i temperatury, precyzyjniej od zaworów mechanicznych. Zawory mechaniczne przeznaczone do zastosowań w pompach ciepła z tzw. "podwójnym balans portem" (elementem redukującym wpływ zmian ciśnienia skraplania na wydajność zaworu mechanicznego) nie są w stanie zbliżyć się jakością pracy do elektronicznych zaworów.
  Prawidłowo skonstruowany układ grzewczy z pompą ciepła powinien pracować w roku 1800 do 2400 godzin ( rok ma 8766 godzin ) wg wytycznych VDI 4640 część 2 - Stowarzyszenia Inżynierów Niemieckich (Verein Deutscher Ingenieure). Stąd udział czasu pracy pompy ciepła w roku jest znaczący i wg naszego przekonania zdecydowanie warto zainwestować w stosowanie elektronicznych zaworów rozprężnych mimo ich większej ceny wzg tradycyjnych.
  Obecnie zawory mechaniczne są trochę jak wieczne pióro - można je używać - ale po co ?

 6. PAROWNIK  I  SKRAPLACZ
  Najczęściej w pompach ciepła stosujemy wymienniki płytowe ze stali nierdzewnej AISI 316. Istotnym elementem w ich wyborze jest zastosowanie wymienników serii V ( z niem. Verdampfer – parownik ) dla parowników. Wymienniki serii V wyposażone są w specjalną wkładkę  poprawiająca wewnętrzną dystrybucję czynnika chłodniczego i dającą równy rozkład przepływów miedzy poszczególnymi płytami wymiennika. Uzyskujemy wówczas równomierną wymianę ciepła na całej powierzchni wymiennika i w ten sposób obniżamy różnice temperatur miedzy czynnikiem chłodniczym i medium roboczym dolnego źródła. Skutkuje to utrzymaniem możliwie najwyższego COP pompy ciepła w danych warunkach pracy.  Skraplacze konstruowane są ze zwykłych wymienników płytowych serii B.

  Dla zastosowań indywidualnych, specjalnych, z agresywnym środowiskiem możliwe jest użycie innych rodzajów wymienników w zależności od przewidywanych warunków pracy. W takich przypadkach prosimy o kontakt w celu konsultacji.

C. Wyposażenie układów grzewczych z pompą ciepła SAN i HOX

 1. DOBÓR ZBIORNIKA CWU
  Zbiorniki CWU do współpracy z pompą ciepła dobieramy dla DTln = 5K (wody grzejącej wlot/wylot względem wody CWU w środku wysokości zbiornika). Powierzchnia wewnętrznego wymiennika w zbiorniku CWU musi mieć minimum powierzchni zgodnie z poniższą tabelką:
               

  Pompa ciepła   
  typ SW

  Pow. wew.
  wym. [m2]

  Pompa ciepła   
  typ SW

  Pow. wew.
  wym. [m2]

  Pompa ciepła   
  typ WW

  Pow. wew.
  wym. [m2]

  San  10sw

  2,0

  Hox  6sw

   1,1

  Hox  8ww

  1,2

  San  11sw

  2,4

  Hox  7sw

   1,4

  Hox  9ww

  1,5

  San  13sw

  2,8

  Hox  8sw

   1,5

  Hox 10ww

  1,7

  San  14sw

  3,0

  Hox  9sw

   1,9

  Hox 13ww

  2,1

  San  17sw

  3,7

  Hox 11sw

   2,2

  Hox 15ww

  2,5

  San  24sw

  5,1

  Hox 13sw

   2,7

  Hox 18ww

  3,0

  San  29sw

  6,2

  Hox 16sw

   3,3

  Hox 21ww

  3,6

  San  34sw

  7,3

  Hox 19sw

  4,1

  Hox 27ww

  4,5

     

  Hox 27sw

  5,7

  Hox 37ww

  6,3

     

  Hox 34sw

  7,2

  Hox 47ww

  8,0

     

  Hox 41sw

  8,7

  Hox 57ww

  9,6

                                                                                                                                                          Tabela 3


  Dobór uwzględnia wzrost wydajności pompy ciepła w okresie letnim jeśli występuje. Powierzchnie wymienników wewnętrznych współpracujących z pompą ciepła  w oferowanych przez nas zbiornikach CWU są jak poniżej.

  Model  zbiornika

  Kod
  zbiornika

  Pow. wew.
  wym. [m2]

   Pojemność
   zbiornika   
  CWU [ltr]

  Modele Maxi - do pomp ciepła

  SGW(S)1000 Maxi

  36-104100

  6,5

  1000

  SGW(S)720 Maxi

  26-704100

  6,5

  720

  SGW(S)500 Maxi

  26-504100

  6,0

  500

  SGW(S)400 Maxi

  26-408100

  5,0

  400

  SGW(S)300 Maxi

  26-308100

  3,8

  300

  Modele Maxi Plus - do pomp ciepła i solarów

  SGW(S)500 Maxi Plus

  26-509100

  4,8

  500

  SGW(S)400 Maxi Plus

  26-409100

  3,8

  400

  SGW(S)300 Maxi Plus

  26-309100

  2,2

  300

                                                                                                                                          Tabela 4


  Oferowane zbiorniki CWU posiadają podwójny wymiennik spiralny, piankę poliuretanową i skay. Gdy powierzchnia z Tabeli 4 jest równa lub większa od powierzchni z Tabeli 3 to dany zbiornik CWU pasuje do wybranej pompy ciepła. Gdy brak takiego zbiornika CWU należy zastosować dwa mniejsze połączone wzg. siebie równolegle jednakowej wielkości. Dane techniczne zbiorników CWU w podstronie "Do pobrania". W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt.
  UWAGA: Powyższe wyliczenia dotyczą tylko i wyłącznie zbiorników CWU naszego dostawcy. Inni producenci zbiorników mają inne konstrukcje wewnętrznych wymienników i powyższe zależności nie obowiązują.

 2. DOBÓR ZBIORNIKA CO
  Zbiorniki CO (buforowy) do współpracy z pompą ciepła i strefą grzewczą dobieramy dla:
  • wymaganej  DT (włącz/wyłącz ładowanie zbiornika CO pompą ciepła) -  wielkość tej różnicy zależy od temperatury zasilania strefy grzewczej i wynosi od 2K dla "ciasnych podłogówek" (krzywa grzewcza płaska, obiekt ogrzewany bardzo dobrze wyizolowany) do 4K (krzywa grzewcza stroma, obiekt ogrzewany normalnie wyizolowany)
  • minimalnego czasu miedzy możliwymi włączeniami sprężarki (zalecenia Copelanda minimum 6 min.) w krytycznym punkcie sezonu grzewczego (dla  pomp typu SW to ok. października, dla pomp typu WW nie istnieje )
  Stąd zalecane pojemności zbiornika CO wynoszą jak niżej (Tabela 5). Przy wyborze zbiornika buforowego CO wybieramy pierwszy większy dostępny (Tabela 6). Poniższych wartości nie należy  zmniejszać.
             

  Pompa ciepła       

  DT = 2K

  DT = 3K

  DT = 4K

  Hox  6sw i  8ww
   

  84

  63

  42

  Hox  7sw i  9ww
   

  102

  77

  51

  Hox  8sw i 10ww
   

  114

  86

  57

  Hox  9sw i 13ww
   

  144

  108

  72

  Hox 11sw i 15ww
  San 10sw i 11 sw

  166

  125

  83

  Hox 13sw i 18ww
  San 13sw

  204

  153

  102

  Hox 16sw i 21ww
  San 14sw

  244

  183

  122

  Hox 19sw i 27ww
  San 17 sw

  304

  228

  152

  Hox 27sw i 37ww
  San 24sw

  424

  318

  212

  Hox 34sw i 47ww
  San 29sw i 34sw

  538

  404

  269

  Hox 41sw i 57ww

  646

  485

  323

                                                                                                                              Tabela 5

  Model  zbiornika CO

  Pojemność zbiornika  CO [ltr]

  SG(S)1500

  1500

  SG(S)1000

  1000

  SG(S)0800

  800

  SG(S)0500

  500

  SG(S)0400

  380

  SG(S)0300

  300

  SG(S)0200

  200

                                                                                                                              Tabela 6


  Oferowane zbiorniki CO są emailiowane wewnątrz i nie posiadają wymiennika wewnętrznego. Zewnętrzną osłonę stanowi  pianka poliuretanowa i skay. Dane techniczne zbiorników CO na podstronie "Do pobrania". W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt.

 3. STEROWNIK
  Wyposażamy nasze pompy ciepła w zaawansowane szwajcarskie sterowniki. Gwarantują one długotrwałą i precyzyjną regulację pracy urządzenia i szereg udogodnień w korzystaniu z naszych pomp. W zależności od systemu grzewczego w którym pracuje pompa ciepła, jego wyposażenia itd. dokonujemy nastaw sterownika na poziomie producenta by działał wg właściwej logiki dla danego układu grzewczego i w zakresach parametrów temperatury i przesunięć czasowych które wystąpią na obiekcie. Stąd przy zamawianiu pompy ciepła niezbędnym jest wypełnienie i odesłanie zwrotnie na nasz adres mailowy "Formularza A" - dostępny na podstronie "Do pobrania".

  Wybrane funkcje sterownika :
  • sterowanie od 1 do 4 sprężarek
  • praca wg zadanej krzywej grzewczej lub zadanej temperatury dla obiegu CO 
  • dezynfekcja ( funkcja antyligionella ) w zbiorniku CWU
  • praca ze źródłami szczytowymi łączonymi równolegle/alternatywnie z pompą ciepła i rozdzielonymi (w zbiornikach) lub przepływowymi
  • praca w dwóch taryfach energetycznych
  • program tygodniowy, party, ferie
  • sterowanie pompami dolnego źródła, pompą ładującą, pompą obiegu strefy grzewczej sterowanie zaworem trójdrożnym CWU/CO, mieszaczem strefy grzewczej
  • dwie strefy grzewcze z mieszaczami
  • wejścia zabezpieczające pompę ciepła typu niski/wysoki presostat, kontrola faz, czujnik przepływu źródła górnego, zabezpieczenie silnika sprężarki, za wysoka temperatura tłoczenia, ochrona przed zamarzaniem itp.
  • sterowanie solarami i chłodzeniem pasywnym
  • zaawansowane funkcje kontroli błędów z zapisem ich w pamięci sterownika
  • kontrola, diagnoza i zmiana ustawień sterownika z  poziomu internetu
  • zapis ilości włączeń i godzin pracy poszczególnych sterowanych urządzeń
  • inne
  Instrukcje sterownika dostępne na podstronie "Do pobrania".
        Sterownik WPC3 - dla użytkownika
        Sterownik WPC3 - dla serwisanta
  W razie pytań prosimy o kontakt.

 4. DODATKOWE ŹRÓDŁO CIEPŁA
  Źródłem tym może być ciepło odpadowe, z centralnego ogrzewania, kominka, dodatkowy piec gazowy/olejowy. Najczęściej stosujemy grzałki elektryczne:
  • przepływowe ( Durchlauferhizer - rysunek 3.2 w "Formularzu A" / podstrona "Do pobrania")
  • grzałki rozdzielone ( montowane w zbiornikach CWU i CO – rysunek 3.2.5 w "Formularzu A" / podstrona "Do pobrania").
        Dobór grzałek przepływowych - wg poniższej tabeli.

  Pompa ciepła       

  Moc grzałki  [kW]

  Kod grzałki

  Hox  6sw

  3.0

  FH-03000

  Hox  7sw

  3.0

  FH-03000

  Hox  8sw i 8ww

  4.5

  FH-04500

  Hox  9sw i 9ww

  4.5

  FH-04500

  Hox 11sw i 10ww, San 10sw i 11sw

  4.5

  FH-04500

  Hox 13sw i 13ww, San 13sw i 14sw

  6.0

  FH-06000

  Hox 16sw i 15ww, San 17sw

  10.0

  FH-10000

  Hox 19sw i 18ww i 21 ww

  10.0

  FH-10000

  Hox 27sw i 27ww, San 24sw i 29sw

  12.0

  FH-12000

  Hox 34sw i 37ww, San 34sw

  2x 10.0

  2x FH-10000

  Hox 41sw i 47ww

  2x 10.0

  2x FH-10000

  Hox 57ww

  2x 12.0

  2x FH-12000

                                                                                                                                             Tabela 7


  Grzałki przepływowe montowane są w obudowach którymi przepływa ogrzewana woda. Wykonane są ze specjalnej stali nierdzewnej innej niż ta stosowana w budownictwie. Stąd nie zalecamy wykonywania takich obudów we własnym zakresie. Materiał obudowy to stal nierdzewna o wysokiej zawartości chromu i molibdenu które pasywują powierzchnię obudowy (pokrywają tlenkiem chromu). Wysoka zawartość chromu nadaje wysokie właściwości antykorozyjne stali. Grzałki przepływowe dodatkowo posiadają odpowietrznik i termostat nadmiarowy mechaniczny lub elektroniczny. 

        Dobór grzałek rozdzielonych – grzałki tego typu wkręcane są bezpośednio w zbiornikach CO i CWU. Załączane są po określonej zwłoce czasowej i pracują równolegle z pompą ciepła.
  W zbiorniku CO moc grzałek rozdzielonych to 50% mocy grzewczej pompy ciepła dla (S0W35) lub (W0W35). Wybrać najbliższą grzałkę.
  W zbiorniku CWU dobieramy grzałkę według pojemności zbiornika tj. 2.0-2.5 kW / 100 ltr  wody.

        Dostępne grzałki rozdzielone to:

  Moc grzałki  [kW]

  Kod grzałki

    2.0 kW / 230V

  41-020011

    3.0 kW / 230V

  41-030011

    4.5 kW / 400V

  41-045010

    6.0 kW / 400V

  41-060010

    9.0 kW / 400V

  41-090010

  12.0 kW / 400V

  41-120010

                                                                                                                                             Tabela 8


  Gdy z doboru wychodzi grzałka o mocy ponad  12.0 kW należy zastosować dwie mniejsze o sumarycznej mocy zgodnej z doborem. Nasze zbiorniki mają przyłącza do zainstalowania kilku grzałek.

  Mariusz Bartoszewski
  tel. 669 14 25 11


Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash